מהם הגורמים העיקריים להחזר מס


מהם הגורמים העיקריים להחזר מס

זמנים במהלך השנה בהם השכיר לא היה מועסק  בגין אבטלה, חופשת לידה וכו'. ההחזרים נפוצים אף בעקבות משיכת כספים מקופות גמל או ביטוחי חיים (ומשכנתאות), מוגבלויות רפואיות של השכיר או של אחד מבני משפחתו, 

החלפת מקומות עבודה בתדירות גבוהה, שינויים במשכורת.

שכירים רבים  זכאים לקבלת החזרי מס הכנסה ממספר מקומות במקביל (אי תיאום מס), תרומות, מגורים באזורים מסוימים, מצב משפחתי או סיום לימודים ארוכים כגון תואר וכד'.

במקרים רבים השכיר אינו מודע לעובדה כי הוא זכאי לקבלת הקלות מס או נקודות זיכוי במס ועל כן אינו מדווח על מצבו למעבידו. משלא עושה זאת השכיר משלם תשלום גבוה ממה שאמור היה לשלם בפועל ועל כן זכאי להחזרים כספיים שעשויים להצטבר גם לאלפי שקלים ולפעמים גם עשרות אלפי שקלים ששייכים לו.

כשהשכיר מבין כי הוא זכאי לקבלת החזרי מס הוא צריך להגיש בקשה להחזר ברשות המיסים, בקשה עליו לצרף טפסי 106 מכל מקומות העובדה בהם עבד.

בנוסף על השכיר לצרף לבקשה את כל האישורים הנדרשים לשם הוכחת טענתו, אישורים מהמוסד לביטוח לאומי בגין אבטלה, לידה, פגיעת עבודה או שירות במילואים. עליו לצרף פירוט בנוגע להפקדותיו לקופת הגמל, ביטוחי חיים וכיוצא באלו.

לאחר הגשתה תיבחן הבקשה על ידי פקיד השומה שיקבע האם אכן זכאי השכיר להחזרי מס, משהחליט כי הוא זכאי להחזרים יועבר התשלום ישירות לחשבון הבנק של השכיר. זמן הטיפול בבקשה לקבלת החזרי מס לשכירים נע בין שלושה לתשעה חודשים ויותר בהתאם לעומס המוטל על פקידי השומה.